Ödüllü Resim Yarışması Katılım Koşulları


Madde 2:
(1) Yarışmaya Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların (1,2,3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir.

Madde 3:
(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
c) Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resim ile katılabilir.
e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında kullanılamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35*50 ebatlarındaki (boyut) resim kâğıtlarına yapılır.
g) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı

Madde 4:

(1) Derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.

(2) Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilmez. Resim sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Yumurta Üreticileri Merkez Birliğine aittir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.Etiket:


Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

A : Güniz Sokak Nu : 35/2 Kavaklıdere / Ankara
T : 0 312 473 20 00 | 0 312 473 20 31   | F : 0 312 473 20 61
W : www.yum-bir.org | E : bilgi@yum-bir.org - yarisma@yumurtayikesfet.org
web tasarım: