Ödüllü Öykü Yarışması Katılım Koşulları


Madde 2:
(1) Yarışmaya Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.

Madde 3:
(1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kâğıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemle yazılacaktır.
b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen ) öyküler değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dört yüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında kullanılmaz.
g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

Telif hakkı

Madde 4:

(1) Derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.

(2) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez. Resim sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Yumurta Üreticileri Merkez Birliğine aittir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.Etiket:


Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

A : Güniz Sokak Nu : 35/2 Kavaklıdere / Ankara
T : 0 312 473 20 00 | 0 312 473 20 31   | F : 0 312 473 20 61
W : www.yum-bir.org | E : bilgi@yum-bir.org - yarisma@yumurtayikesfet.org
web tasarım: