Ödüllü Resim Yarışmasının Değerlendirilmesi


Başvuru Elemeler ve Eserlerin Değerlendirilmesi

Madde 5:
(1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Resimler, önce okullarda Resim öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmelerde şartnameye uymayan eserler elenir. Resim öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) resim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne son başvuru tarihinden önce gönderilir.
f) Eserlerin gönderileceği adres Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Çetin Emeç Bulvarı 1314.Cad No:4/6 Öveçler/ANKARA şeklindedir. Posta yoluyla yapılan eser gönderilerinde postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
g) Ödüle layık görülecek eserler Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin Çetin Emeç Bulvarı 1314. Cad. No: 4/6 06440 Öveçler/ANKARA adresinde Haziran ayında gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 6:
(1) Öğrencilerin eserlerini okul müdürlüklerine teslim tarihi 14 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadardır.

(2)Okul müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim tarihi : 01 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadardır.

(3) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim tarihi : 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.

(4) İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin Yum-Bir’e son gönderme tarihi : 30 Mayıs 2014 Cuma mesai bitimine kadardır.

İli temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun eserlerin Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne gönderilmesi için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2014 olup, belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Komisyonu

Madde 7 :
(1) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğini temsilen 2 (iki), Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 (üç) Resim öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği

A : Güniz Sokak Nu : 35/2 Kavaklıdere / Ankara
T : 0 312 473 20 00 | 0 312 473 20 31   | F : 0 312 473 20 61
W : www.yum-bir.org | E : bilgi@yum-bir.org - yarisma@yumurtayikesfet.org
web tasarım: